Taisyklės

GIJA bendrosios sąlygos/taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. gija.lt  internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą gija.lt parduotuvėje.

1.2. gija.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (Patvirtinamos prieš apmokėjimą).

1.3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo gija.lt parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu gija.lt, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

1.4. Gija.lt  atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

ŠALYS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

2.1. Pardavėjas: UAB ,,Gija-Brukabz", Kėdainių g. 4, Kaunas LT-47181. Įmonės kodas 110528214  Telefono numeris +37068770510. Elektroninis paštas: gijabrukabz@gmail.com; shop@gija.lt

2.2. Pirkėjas: (klientas) – tai asmuo, kuris interneto svetainėje lankosi kaip potencialus ar nebe pirmą kartą apsilankantis klientas.

UŽSAKYMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

3.1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

3.2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Gija.lt patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3.3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Gija.lt parduotuvėje būdu. Kartu pasirenkamas prekių pristatymo būdas iš galimų gija.lt pristatymo variantų.

3.4 Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą gija.lt .Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su gija.lt Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.

3.5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas gija.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna gija.lt. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir gija.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai gija.lt gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko - kai pasirenkamas apmokėjimas per internetinę bankininkystę (Paysera įmokų surinkimo platforma).

3.6. Klientui pateikus užsakymą, pardavėjui (gija.lt) kliento užsakymas matomas tik po sėkmingo apmokėjimo. Po sėkmingo apmokėjimo klientas gauna Paysera patvirtinimą apie sėkmingą apsipirkimą gija.lt el. parduotuvėje. 

3.7. Pranešimo iš banko (Paysera) gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir gija.lt vykdymo pradžios momentu.

3.8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas gija.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

3.9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

3.10. Sutartis sudaroma ir vykdoma nacionaline kalba.

GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS

4.1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.

4.2. Gija.lt nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

4.3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4.5. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos oficialia valstybine valiuta su PVM.

4.6. Gija.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba el. paštu shop@gija.lt, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl gija.lt ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Gija.lt per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

GIJA įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

4.6.1. Gija.lt įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

4.6.2. Gija.lt įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Gija.lt neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame gija.lt.

4.6.3. Gija.lt visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

4.6.4. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

4.6.5. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

5.1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Gija.lt Parduotuvėje nurodytų būdu: banko pavedimu, naudodamasis savo banku internete, atsiskaitydamas kreditine kortele.

5.2. Jeigu Klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant. Kitais atvejais, Klientas praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik gavus apmokėjimą už prekes.

5.3. Pirkėjui pasirinkus prekių atsiėmimą išparduotuvėje, užsakymas ruošiamas tik gavus apmokėjimą, atsiskaitymas prekę atsiimant nėra galimas.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

6.1. Prekę grąžinti galite per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo. Grąžinti galite visas gija.lt elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes.

Prekes grąžinti galima siunčiant registruotu paštu, kurjeriu, paštomatu arba Gija  išparduotuvėje. Grąžinant arba keičiant prekę būtina pridėti pardavimą įrodantį dokumentą (sąskaitą faktūrą, čekį arba mokėjimo išrašą). Nepamirškite užpildyti prekės keitimo/grąžinimo prašymo, kurį gausite kreipiantis shop@gija.lt el. paštu. Prašyme būtina nurodyti savo sąskaitos numerį.

6.2. Grąžinama prekė turi būti:

6.2.1. Nenešiota ir be išorinių dėvėjimo ženklų (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę);

6.2.2. Supakuota į tinkamą pakuotę, kuri apsaugotų nuo sugadinimo jos transportavimo metu;

6.2.3. Su visomis gaminiui skirtomis etiketėmis ir nepraradusi prekybinės išvaizdos;

6.2.4. Grąžinant arba keičiant prekę būtina pridėti pardavimą įrodantį dokumentą (sąskaitą faktūrą, čekį arba mokėjimo išrašą). Nepamirškite užpildyti prekės keitimo/grąžinimo prašymo, kurį gausite kreipiantis el. paštu shop@gija.lt. Prašyme būtina nurodyti savo banko sąskaitos numerį.

6.2.5. Prekę grąžinti galite tik prieš tai susisiekus shop@gija.lt elektroniniu paštu, užpildžius atsiųstą prekės grąžinimo formą bei gavus tolimesnius nurodymus: Gija išparduotuvėje NEMOKAMAI. Pinigai bus grąžinami į jūsų sąskaitą per 14 dienų  (LR Civilinio kodekso 6.22811 straipsnio 2 dalis).

6.2.6. Siųsti mums registruotu paštu, Lpexpress paštomatu ar kurjeriu (siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas)

6.3. Prekės keitimas

6.3.4. Prekę grąžinti keitimui galite per 14 dienų nuo prekės gavimo. Pakeisti galite visas gija.lt elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes.

6.3.5. Keitimui grąžinama prekė turi būti:

Nenešiota ir be išorinių dėvėjimo ženklų (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę);

Supakuota į tinkamą pakuotę, kuri apsaugotų nuo sugadinimo jos transportavimo metu;

Su visomis gaminiui skirtomis etiketėmis ir nepraradusi prekybinės išvaizdos;

6.3.6. Prekę pasikeisti galite:

Išparduotuvėje tik į to paties modelio prekę (dydžio variacijos). Norint gaminį pakeisti į kito modelio, formos, spalvos ar kitokių matmenų prekę, keitimas bus pristatytas į kliento nurodytą adresą per 14 dienų nuo prekės priėmimo. Jei pardavėjas neturi keitimui tinkamos prekės, pinigai bus grąžinti į pirkėjo nurodytą sąskaitą per 14 dienų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kosekso 6.362 straipsniu;

6.4. Esant kainos neatitikimui:

6.4.1. Jei keičiama į brangesnę prekę, klientas įsipareigoja padengti kainų skirtumą prekės pristatymo metu grynaisiais arba banko kortele.

6.4.2 Jei keičiama į pigesnę prekę, gija.lt įsipareigoja padengti kainų skirtumą į kliento nurodytą sąskaitą per 14 dienų nuo prekės gavimo.

 6.5. Prekės defektas

6.5.1. Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto įsigijimo datos. (LR Civilinio kodekso 6,338 dalis)

6.5.2. Mums svarbi jūsų nuomonė! Jei esate nepatenkinti įsigyto gaminio kokybe - kreipkitės shop@gija.lt. Mes išnagrinėsime jūsų pretenziją ir pateiksime atsakymą per 14 dienų. Pateikiant pretenziją būtina pridėti pirkimą įrodantį dokumentą (sąskaitą faktūrą, čekį arba mokėjimo išrašą) Klausimais dėl gaminių kokybės kreipkitės tel. nr. +37068770510 (darbo dienomis, 10:00-18:00 val.)

6.5.3. Jeigu Klientas nėra patenkintas galutiniu gija.lt  atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas: tarnyba@vvtat.lt, telefonas 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt) jos teritoriniuose padaliniuose apskrityse, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/

6.5.4. Vartojimo ginčus spręsti neteismine tvarka kompetetinga Valstybinė vartototojų teisių apsaugos tarnyba (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt)

PREKIŲ PRISTAYMAS

7.1. Klientas gali pasirinkti įvairius Gaminio pristatymo būdus. Gaminio gavimas priklauso nuo Kliento pasirinktos paslaugos.

7.2. Įprastai prekės Lietuvoje pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1 – 5 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes. Šventiniu laikotarpiu prekių pristatymo terminas gali būti ilgesnis keletu dienų nei įprastai. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per šiame punkte (7.2.) nurodytą terminą.

7.3. Klientas, prieš suformuodamas užsakymą, privalo patikrinti pateiktos kontaktinės informacijos tikslumą, kad būtų išvengta nesusipratimų ar vėlavimo pristatyti Gaminį. Pardavėjas nėra atsakingas už nesusipratimus ar vėlavimą pristatyti Gaminį, jei vėlavimas ar nesusipratimai kilo dėl Kliento užsakymo suformavimo metu pateiktų netikslių ar neteisingų duomenų.

7.4. Tuo atveju, jei Gaminys pasiekia Klientą netinkamos būklės ar pakuotėje, kuri nėra sandari, Klientas privalo apie tai informuoti El. parduotuvę el. paštu shop@gija.lt

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Pardavėjas ir Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims jokių šio dokumento sąlygų, išskyrus valstybės, vyriausybines ir teisėsaugos institucijas, kurios įstatymuose nustatyta tvarka turi teisę gauti tokią informaciją.

8.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.